Klinisk emnekurs i palliasjon

Møre og Romsdal inviterer til klinisk emnekurs i palliasjon

date_range 23.11.2021 - 24.11.2021
location_on Ålesund
Meld meg på

Målgruppe:
Fastleger, sykehjemsleger og andre leger som arbeider med lindrende behandling

Kurset er søkt godkjent i følgende spesialiteter:
Allmennmedisin: som emnekurs/klinisk emnekurs i palliasjon med 15 timer. For spesialiteten alders- og sykehjemsmedisin 15 timer som valgfritt kurs.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i ny spesialistutdanning : 
ALM: 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40-52, 62, 65, 75, 78, 80 og 84

TID/STED: 23. og 24. november 2021, Ålesund

 

Program

TYSDAG 23.11.21:

08.15-08.30:      Velkomen!

08.30-09.30:      Om palliasjon. Basal smertebehandling. 
                          Overlege i palliativt team Ålesund; Elin Leknes Saint-Sollieux

09.30-09.45:      Pause

09.45-10.15:      Kartleggingsverktøy som er nyttig i allmennpraksis og på sjukeheimane.      

10.15-10.45:      Palliativ plan: Korleis gjere den nyttig. 
                          Overlege i anestesi Bardo Driller

10.45-11.00:      Pause

11.00-12.15:      Palliasjon ved kreft. Korleis  lindre tungpust, kvalme, fatigue, obstipasjon, angst, uro. 
                         Onkolog Erik Schistad Staff

12.15-12.30:      Diskusjon, spørsmål, refleksjon.

12.30-13.15:      Lunsj.

13.15- 14.00:     Eksistensiell uro og spørsmål. Sjukehusprest Odd Arne Skogen

14.00-15.00:      Palliasjon og demens. 
                          Korleis finne kriterier for når den palliative fasen startar. 
                          Korleis skaffe «ryggdekning» for vanskelege avgjerder? 
                          Overlege i geriatri Yngve Müller Seljeset 

15.00-15.30:     Oppsummering/Diskusjon/Refleksjon.
                         Panel: Overlege Seljeseth, sjukehusprest Skogen, sjukehemsoverlege Maria Hellevik

 

ONSDAG 24.11.21

08.30-09.15:      Palliasjon ved hjartesvikt: overlege i kardiologi: Eva Rice

09.15-10.00:      Palliasjon ved KOLS. Overlege Ø. Yksnøy.

10.00-10.15:      Pause

10-15- 11.00:     Palliasjon ved nevrologisk lidingar(Parkinson, Multiple sklerose, andre.)
                          Overlege i nevrologi 

11.00-11.30:      Palliasjon og psykisk utviklingshemma. Kven tek ansvar?              
                         Vernepleiar Torill Breiteig og vernepleiar Gjertrud Eidsaa

11.30-12.15:      Barn og palliasjon med vekt på multifunksjonshemma.
                         Overlege Johannes Skorpen

12.15-13.00:      Lunsj.

13.00- 13.45:     HLR minus: «Beslutningsprossesser ved begrensning av livsforlengende behandling.» 
                         Sjukeheimslege v/lindrande enheit Camilla Stjern Brandal

13.45- 14.30:     Samandrag over etiske konflikter, dilemma og beslutningsprosessar.
                         Konst.overlege, kreftavdelinga Hans Jakob Hunnes 

14.30-15.00:      Panel med kasuistikkar. Etiske dilemma.
                          Panel: Overlege Skorpen, Brandal og Hunnes

Praktisk informasjon

Kursavgift kr. 4000,- Dagpakke for 2 dager kr. 1300,-

Avmeldingsfristen er 8. november. Etter denne dato refunderes ikke kursavgift unntatt ved dokumentert sykdom.

 

hotel Quality Hotell Waterfront
speaker_notes Program hotel Praktisk

Meld meg på